Tuotekehitys
Prosessit

Tuotekehitys on aina merkittävä investointi yritykselle, jolla tavoitellaan menestystuotetta. Tuotteen tulee valmistuessaan maksaa kehityspanoksensa moninkertaisesti takaisin elinkaarensa aikana.

Tuotekehitysprojekti on parhaimmillaan nopeaa ja suoraviivainen, huonoimmillaan hidas ja kallis prosessi, jossa palataan useita kertoja alkuun, kun valittu suunta epäonnistuu. Monesti myös prototyyppejä syntyy ja paikallinen tekniikan museo karttuu.

Tuotekehitysprosessilla tarkoitamme projektin pilkkomista vaiheisiin ja näiden vaiheiden laadukasta toteuttamista. Prosessin tavoite on tehdä hankkeesta mahdollisimman lyhyt ja laadukas, jotta valmiiseen rahaa tuottavaan ratkaisuun päästään mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa asioiden tekemistä oikeassa järjestyksessä ja teknistaloudellisten ongelmien löytämistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa projektia. Mitä nopeammin ongelmat löydetään, sen edullisempi ne on ratkaista tai väistää. Prosessin voi nähdä myös turhan työn välttämisenä, kun minimoidaan tarve palata askeleita takaisinpäin tai jopa alkuun koko projektissa.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus erilaisista tuotekehitysprojekteista. Olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen lähestymistavan tuotekehitykseen, jolla saadaan aikaan toimivia ja taloudellisia ratkaisuja. Ongelmat pyritään löytämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ratkaisemaan jo teoriassa ennen käytännön kokeita.

Kerro meille tarpeistanne