Tuotekehitys

Autamme yrityksiä säästämään rahaa ja aikaa mekaniikkaan ja termodynamiikkaan liittyvissä tuotekehitysprojekteissa. Tuotekehitysprojektin kannalta elintärkeitä osa-alueita ovat tekninen osaaminen, prosessi, työkalut sekä menetelmät. Tekninen osaaminen mahdollistaa oikeiden ratkaisujen valitsemisen, prosessi asioiden tekemisen oikeassa järjestyksessä ja oikealla laajuudella, jotta reitti tavoitteeseen olisi mahdollisimman lyhyt. Työkalut ja menetelmät säästävät aikaa ja rahaa, kun projektin edetessä hankitaan tietoa esimerkiksi teknisen laskennan ja testaamisen avulla. Luomme arvoa tuomalla käyttöösi kokemuksemme kokonaisvaltaisesta

Tekninen laskenta

Autamme yrityksiä saamaan tietoa kehitteillä olevasta tuotteesta teknisen laskennan avulla. Laskemalla rakennetta saadaan nopeasti tietoa sen teknisestä suorituskyvystä. Näin säästetään paljon aikaa ja rahaa verrattuna prototyyppien avulla testaamiseen ja oppimiseen.

Olemme uniikki laskija tuotekehityshankkeissa, sillä omaamme osaamisen myös tuotekehityksen muista osa-alueista. Tämä osaaminen mahdollistaa meidän tuottaa arvoa laskennan avulla myös tilanteessa, jossa lähtötiedot eivät ole tarkasti tiedossa. Autamme määrittämään myös vaatimuksia ja kuormitustilanteita sekä tulkitsemaan tuloksia ja miettimään tulosten pohjalta muutoksia rakenteeseen, mikäli tarpeen.

Teemme laskennan sinulle helpoksi ja meille riittääkin vain tieto rakenteesta ja siihen liittyvästä tavoitteesta. Hoidamme tarvittaessa loput ja esittelemme projektin rakenteen, laajuuden ja kustannukset ennakkoon.

Prosessit

Tuotekehitys on aina merkittävä investointi yritykselle, jolla tavoitellaan menestystuotetta. Tuotteen tulee valmistuessaan maksaa kehityspanoksensa moninkertaisesti takaisin elinkaarensa aikana.

Tuotekehitysprojekti on parhaimmillaan nopeaa ja suoraviivainen, huonoimmillaan hidas ja kallis prosessi, jossa palataan useita kertoja alkuun, kun valittu suunta epäonnistuu. Monesti myös prototyyppejä syntyy ja paikallinen tekniikan museo karttuu.

Tuotekehitysprosessilla tarkoitamme projektin pilkkomista vaiheisiin ja näiden vaiheiden laadukasta toteuttamista. Prosessin tavoite on tehdä hankkeesta mahdollisimman lyhyt ja laadukas, jotta valmiiseen rahaa tuottavaan ratkaisuun päästään mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa asioiden tekemistä oikeassa järjestyksessä ja teknistaloudellisten ongelmien löytämistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa projektia. Mitä nopeammin ongelmat löydetään, sen edullisempi ne on ratkaista tai väistää. Prosessin voi nähdä myös turhan työn välttämisenä, kun minimoidaan tarve palata askeleita takaisinpäin tai jopa alkuun koko projektissa.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus erilaisista tuotekehitysprojekteista. Olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen lähestymistavan tuotekehitykseen, jolla saadaan aikaan toimivia ja taloudellisia ratkaisuja. Ongelmat pyritään löytämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ratkaisemaan jo teoriassa ennen käytännön kokeita.

Onnistuneen kehitysprojektin resepti

1. Vaatimusten määrittely

Vaatimusten määrittely luo raamit kaikelle tekemiselle. Otamme huomioon tekniset määrittelyt, mutta myös taloudelliset realiteetit. Koko projektin suurimmat säästöt pystytään tekemään jo tässä vaiheessa, mutta myös suurimmat hassaukset.

2. Ratkaisujen määrittely

Tätä varten pitää ymmärtää nykytila, ongelmien syyt ja mitä lopulta halutaan saavuttaa. Nykytilan pohjalta konseptoidaan mahdolliset eri tekniset ratkaisut ja rakenteet. Samalla pyritään löytämään ratkaisu, joka täyttää mahdollisimman monta toivetta kustannustehokkaasti ja toimintavarmasti. Sen jälkeen konseptoidut ratkaisut ja rakenteet arvioidaan eri menetelmien kautta. Arvion jälkeen pystytään nimeämään vaihtoehdot, joilla saadaan teknisesti fiksuin ja elegantein lopputulos, joka täyttää kaikki vaatimukset. Ratkaisujen määrittely on tuotekehityksen tärkein ja vaikein vaihe. Ilman asiantuntijuutta ratkaisut jäävät vajaiksi tai kasvavat kustannuksiltaan mahdottomiksi.

3. Markkinoiden testaus

Yksi tärkeimmistä, ellei tärkein kysymys. Haluaako asiakas ostaa tuotteen? Teknisesti on usein mahdollista tehdä vaikka mitä. Tällä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, jos tuote ei myy. Kysyntää on mahdollista testata varsinkin nykyteknologialla melko helposti. Tarvitset siihen myyntiosaamista ja uskallusta. Jos talon sisällä on myyjiä, niin ei muuta kuin ennakkosopimuksia neuvottelemaan. Jonkinlainen markkinatesti on hyvä tehdä aina ennen kuin laitat satoja tuhansia euroja tuotekehitykseen.

4. Tekninen laskenta ja mallinnus

Teknisellä laskennalla vähennetään käytännön prototyyppien tarvetta. Laskennalla nähdään, kuinka tuote käyttäytyy eri tilanteissa ja eri ominaisuuksilla huomattavasti halvemmalla kuin lukuisia käytännön testikierroksia tekemällä. Tällä säästää älyttömästi aikaa, kun muutoksia voi testata tietokonesimulaatioiden ja 3D-mallien avulla. Virtuaalisella tuoterakenteen mallilla havainnollistetaan liikkuvat osat, miten ne osuvat yhteen ja niin edelleen. Kattavalla iteratiivisella kierroksella voidaan säästää jopa satoja tuhansia euroja.

5. Valmistuksen suunnittelu ja dokumentointi

Valmistus suunnitellaan valittujen teknisten ratkaisujen ja materiaalivalintojen pohjalta. Tästä kaikesta syntyy dokumentaatio ja tekniset piirustukset. Syntynyt dokumentointi voidaan antaa konepajalle ja konepaja pystyy antamaan dokumenttien pohjalta tarjouksen sekä aloittamaan valmistuksen välittömästi.

6. Laadunvarmistus tuotannon kaikkiin vaiheisiin

Tarvittavat dokumentit ja proseduurit luodaan eri tuotannon vaiheisiin. Varmistetaan, että tuote, laite tai kone täyttää kaikki halutut laatuvaatimukset.

7. Tosielämän todennusprototyypillä

Prototyypillä testataan, että tuote kestää tosi elämän eli tämä on viimeinen tulikaste ennen sarjatuotantoa.
Protovaiheessa tuotteen toimintaa verrataan alussa tehtyyn vaatimuslistaan ja kuinka todellisuus kohtaa vaatimukset. Protovaiheessa ei tule yllätyksiä, kun ne on taklattu hyvällä kokonaisuuden suunnittelulla.

8. Myynti, markkinointi jajatkokehitys

Tuotekehitys jatkuu vielä myynnin ja markkinoinnin alettua. Tuotetta voidaan kehittää entistä edullisemmaksi valmistaa, kestävämmäksi, tehokkaammaksi – you name it we’ll do it!