TUOTEKEHITYS

Autamme yrityksiä tuotekehitysprosesseissa, jotta ne ovat mahdollisimman laadukkaita, edullisia ja ennen kaikkea nopeita. Toimintamme perustuu kokemukseen ja vakiintuneeseen tuotekehitysprosessiin.

x_tonkka_iso_1i

Tuotekehitysprojekti – tuottoa investoinnille

Tuotekehitys-projekti
– 
tuottoa investoinnille heti

Tuotekehitysprojekti on parhaimmillaan nopeaa ja taloudellisesti kannattavaa. Lopputuloksena syntyy tuote tai ratkaisu ongelmaan, mikä parantaa yrityksesi tuottavuutta. Meillä on yli 60 vuoden kokemus erilaisista tuotekehitysprojekteista. Olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen lähestymistavan tuotekehitykseen, jolla saadaan aikaan toimivia ja taloudellisia ratkaisuja.

Onnistuneen kehitysprojektin resepti

Onnistuneen kehitys-projektin resepti

1. Vaatimusten määrittely

Vaatimusten määrittely luo raamit kaikelle tekemiselle. Otamme huomioon tekniset määrittelyt, mutta myös taloudelliset realiteetit. Koko projektin suurimmat säästöt pystytään tekemään jo tässä vaiheessa, mutta myös suurimmat hassaukset.

2. Ratkaisujen määrittely

Tätä varten pitää ymmärtää nykytila, ongelmien syyt ja mitä lopulta halutaan saavuttaa. Nykytilan pohjalta konseptoidaan mahdolliset eri tekniset ratkaisut ja rakenteet. Samalla pyritään löytämään ratkaisu, joka täyttää mahdollisimman monta toivetta kustannustehokkaasti ja toimintavarmasti. Sen jälkeen konseptoidut ratkaisut ja rakenteet arvioidaan eri menetelmien kautta. Arvion jälkeen pystytään nimeämään vaihtoehdot, joilla saadaan teknisesti fiksuin ja elegantein lopputulos, joka täyttää kaikki vaatimukset. Ratkaisujen määrittely on tuotekehityksen tärkein ja vaikein vaihe. Ilman asiantuntijuutta ratkaisut jäävät vajaiksi tai kasvavat kustannuksiltaan mahdottomiksi.

3. Markkinoiden testaus

Yksi tärkeimmistä, ellei tärkein kysymys. Haluaako asiakas ostaa tuotteen? Teknisesti on usein mahdollista tehdä vaikka mitä. Tällä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, jos tuote ei myy. Kysyntää on mahdollista testata varsinkin nykyteknologialla melko helposti. Tarvitset siihen myyntiosaamista ja uskallusta. Jos talon sisällä on myyjiä, niin ei muuta kuin ennakkosopimuksia neuvottelemaan. Jonkinlainen markkinatesti on hyvä tehdä aina ennen kuin laitat satoja tuhansia euroja tuotekehitykseen.

4. Tekninen laskenta ja mallinnus

Teknisellä laskennalla vähennetään käytännön prototyyppien tarvetta. Laskennalla nähdään, kuinka tuote käyttäytyy eri tilanteissa ja eri ominaisuuksilla huomattavasti halvemmalla kuin lukuisia käytännön testikierroksia tekemällä. Tällä säästää älyttömästi aikaa, kun muutoksia voi testata tietokonesimulaatioiden ja 3D-mallien avulla. Virtuaalisella tuoterakenteen mallilla havainnollistetaan liikkuvat osat, miten ne osuvat yhteen ja niin edelleen. Kattavalla iteratiivisella kierroksella voidaan säästää jopa satoja tuhansia euroja.

5. Valmistuksen suunnittelu ja dokumentointi

Valmistus suunnitellaan valittujen teknisten ratkaisujen ja materiaalivalintojen pohjalta. Tästä kaikesta syntyy dokumentaatio ja tekniset piirustukset. Syntynyt dokumentointi voidaan antaa konepajalle ja konepaja pystyy antamaan dokumenttien pohjalta tarjouksen sekä aloittamaan valmistuksen välittömästi.

6. Laadunvarmistus tuotannon kaikkiin vaiheisiin

Tarvittavat dokumentit ja proseduurit luodaan eri tuotannon vaiheisiin. Varmistetaan, että tuote, laite tai kone täyttää kaikki halutut laatuvaatimukset.

7. Tosielämän todennus prototyypillä

Prototyypillä testataan, että tuote kestää tosi elämän eli tämä on viimeinen tulikaste ennen sarjatuotantoa.
Protovaiheessa tuotteen toimintaa verrataan alussa tehtyyn vaatimuslistaan ja kuinka todellisuus kohtaa vaatimukset. Protovaiheessa ei tule yllätyksiä, kun ne on taklattu hyvällä kokonaisuuden suunnittelulla.

8. Myynti, markkinointi ja jatkokehitys

Tuotekehitys jatkuu vielä myynnin ja markkinoinnin alettua. Tuotetta voidaan kehittää entistä edullisemmaksi valmistaa, kestävämmäksi, tehokkaammaksi – you name it we’ll do it!

Yhteistyö ja ratkaisukeskeisyys Antti  Elon johtaman Matricompin kanssa oli hyvin tehokasta, innovatiivista sekä asiakaslähtöistä.

- Janne Ollikainen, HT Laser Oy

TUOTEKEHITYS

Autamme yrityksiä tuotekehitysprosesseissa, jotta ne ovat mahdollisimman laadukkaita, edullisia ja ennen kaikkea nopeita. Toimintamme perustuu kokemukseen ja vakiintuneeseen tuotekehitysprosessiin.

x_tonkka_iso_1i

Tuotekehitysprojekti – tuottoa investoinnille

Tuotekehitys-projekti
– 
tuottoa investoinnille heti

Tuotekehitysprojekti on parhaimmillaan nopeaa ja taloudellisesti kannattavaa. Lopputuloksena syntyy tuote tai ratkaisu ongelmaan, mikä parantaa yrityksesi tuottavuutta. Meillä on yli 60 vuoden kokemus erilaisista tuotekehitysprojekteista. Olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen lähestymistavan tuotekehitykseen, jolla saadaan aikaan toimivia ja taloudellisia ratkaisuja.

Onnistuneen kehitysprojektin resepti

1. Vaatimusten määrittely

Vaatimusten määrittely luo raamit kaikelle tekemiselle. Otamme huomioon tekniset määrittelyt, mutta myös taloudelliset realiteetit. Koko projektin suurimmat säästöt pystytään tekemään jo tässä vaiheessa, mutta myös suurimmat hassaukset.

2. Ratkaisujen määrittely

Tätä varten pitää ymmärtää nykytila, ongelmien syyt ja mitä lopulta halutaan saavuttaa. Nykytilan pohjalta konseptoidaan mahdolliset eri tekniset ratkaisut ja rakenteet. Samalla pyritään löytämään ratkaisu, joka täyttää mahdollisimman monta toivetta kustannustehokkaasti ja toimintavarmasti. Sen jälkeen konseptoidut ratkaisut ja rakenteet arvioidaan eri menetelmien kautta. Arvion jälkeen pystytään nimeämään vaihtoehdot, joilla saadaan teknisesti fiksuin ja elegantein lopputulos, joka täyttää kaikki vaatimukset. Ratkaisujen määrittely on tuotekehityksen tärkein ja vaikein vaihe. Ilman asiantuntijuutta ratkaisut jäävät vajaiksi tai kasvavat kustannuksiltaan mahdottomiksi.

3. Markkinoiden testaus

Yksi tärkeimmistä, ellei tärkein kysymys. Haluaako asiakas ostaa tuotteen? Teknisesti on usein mahdollista tehdä vaikka mitä. Tällä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, jos tuote ei myy. Kysyntää on mahdollista testata varsinkin nykyteknologialla melko helposti. Tarvitset siihen myyntiosaamista ja uskallusta. Jos talon sisällä on myyjiä, niin ei muuta kuin ennakkosopimuksia neuvottelemaan. Jonkinlainen markkinatesti on hyvä tehdä aina ennen kuin laitat satoja tuhansia euroja tuotekehitykseen.


4. Simulointi ja mallinnus

Simuloinnilla pystytään todentamaan tuotteen käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ominaisuuksilla huomattavasti halvemmalla kuin lukuisia käytännön testikierroksia tekemällä. Simuloinnilla säästää älyttömästi aikaa ja rahaa, kun muutoksia voidaan testata tietokonesimulaatioiden ja 3D-mallien avulla.

5. Valmistuksen suunnittelu ja dokumentointi

Valmistus suunnitellaan valittujen teknisten ratkaisujen ja materiaalivalintojen pohjalta. Tästä kaikesta syntyy dokumentaatio ja tekniset piirustukset. Syntynyt dokumentointi voidaan antaa konepajalle ja konepaja pystyy antamaan dokumenttien pohjalta tarjouksen sekä aloittamaan valmistuksen välittömästi.

6. Laadunvarmistus tuotannon kaikkiin vaiheisiin

Tarvittavat dokumentit ja proseduurit luodaan eri tuotannon vaiheisiin. Varmistetaan, että tuote, laite tai kone täyttää kaikki halutut laatuvaatimukset.

7. Tosielämän todennus prototyypillä

Prototyypillä testataan, että tuote kestää tosi elämän eli tämä on viimeinen tulikaste ennen sarjatuotantoa.
Protovaiheessa tuotteen toimintaa verrataan alussa tehtyyn vaatimuslistaan ja kuinka todellisuus kohtaa vaatimukset. Protovaiheessa ei tule yllätyksiä, kun ne on taklattu hyvällä kokonaisuuden suunnittelulla.

8. Myynti, markkinointi ja jatkokehitys

Tuotekehitys jatkuu vielä myynnin ja markkinoinnin alettua. Tuotetta voidaan kehittää entistä edullisemmaksi valmistaa, kestävämmäksi, tehokkaammaksi – you name it we’ll do it!

Yhteistyö ja ratkaisukeskeisyys Antti Elon johtaman Matricompin kanssa oli hyvin tehokasta, innovatiivista sekä asiakaslähtöistä.

- Janne Ollikainen, HT Laser Oy