Simulointi

Virtauslaskenta

Virtauslaskennan avulla voidaan tutkia neste- tai kaasuvirtauksissa tapahtuvia ilmiöitä, sekä niiden ja kiinteiden rakenteiden välisiä vaikutuksia.

Virtaus voi sisältää erilaisia partikkeleita, joiden kulkeutumista virtauksen mukana voidaan havainnoida. Myös termodynaamisten ilmiöiden laskenta edellyttää usein virtauslaskentaa.
Tuotteiden suunnittelussa on usein tärkeää saada tarkka tieto lämpötiloista, niiden jakautumisesta, painehäviöistä, virtausnopeuksista ja virtausten aiheuttamista kuormituksista rakenteissa. Lähes aina virtauslaskenta on kustannustehokkain tapa tämän informaation saamiseksi.

Mallinnus ja analysointi

  • virtauksen vaikutus rakenteeseen
  • rakenteen vaikutukset virtaukseen
  • pyörivän kappaleen virtaukset
  • lämmönsiirto, jäähtyminen
  • painehäviöt
  • virtauksen pyörteily, nopeusprofiilit

Virtauksia simuloimalla eliminoidaan fysikaalisten ilmiöiden hallitsemattomat vaikutukset rakenteeseen. Prototyyppien tarve vähenee, tuotekehitys nopeutuu ja kustannustehokkuus paranee. Virtauksien hallinta mahdollistaa tuotteelle hyvän suorituskyvyn jo prototyyppiasteella.

Matricomp Oy • Keuruu, Kotka, Jyväskylä • FINLAND
+358 44 2036 196 • info@matricomp.fi