Simulointi

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskennan avulla voidaan optimoida kappaleen jäykkyys, lujuus ja massa vastaamaan vaatimuksia. Tämä tapahtuu materiaalia ja muotoja muokkaamalla pääosin elementtimenetelmän avulla tehtävänä simulaationa.

Lujuuslaskennan hyödyt voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan:

  • rahan ja ajan säästäminen välttämällä käytännön kokeita ja
  • tuotteen suorituskyvyn lisääminen

Käyttämällä moderneja optimontityökaluja voidaan saavuttaa merkittävää lisäarvoa tuotteen painoon ja suorituskykyyn. Näiden saavuttaminen kokeellisin menetelmin olisi käytännössä mahdotonta.

Matricomp on erikoistunut erilaisiin simulaatioihin. Meiltä onnistuu seuraavat simuloinnit ja tarkastelut:

  • ominaistaajuudet, resonointi
  • dynaamiset kuormat
  • värähtelyt, törmäykset
  • nurjahdus, lommahdus ja kiepahdus
  • lineaarinen staattinen ja dynaaminen tarkastelu
  • epälineaarinen staattinen ja dynaaminen tarkastelu

Hiilikuitukomposiittien lujuuslaskenta

Useiden komposiittien ominaisuudet ovat suuresti riippuvaisia kuitujen suunnasta ja siten haastavampia laskea kuin metallit ja muovit.

Lujuuslaskennan avulla optimoidaan kappaleen materiaalit, rakenne ja muoto. Suurimman hyödyn lujuuslaskennasta saa, kun se tehdään jo suunnitteluvaiheessa.

Matricompin komposiittiosaaminen on poikkeuksellisen laaja-alaista. Lujuuslaskennan lisäksi kattava materiaalien ja valmistusmenetelmien tuntemuksemme mahdollistavat komposiittituotteiden kehityksen erittäin tehokkaasti.

Matricomp Oy • Keuruu, Kotka, Jyväskylä • FINLAND
+358 44 2036 196 • info@matricomp.fi