Simulointi

Termodynaaminen simulointi

Termodynaaminen simulointi antaa informaatiota rakenteen tai laitteen energian muutoksista.

Kyseessä voivat olla esimerkiksi lämmön konduktio, konvektio, radiaatio, faasimuutokset tai kaasun tilan muutokset.

Lämpösimuloinnin avulla voidaan tutkia ilmiöitä, joista voi kokeellisesti olla hyvin vaikea saada yhtä tarkkaa tietoa tai vaadittavien koejärjestelyjen kustannukset olisivat hyvin kalliita.
Simulointi auttaa löytämään prosessien kriittisimmät osat. Vaihtelevat ympäristöolosuhteet voidaan huomioida jo suunnitteluvaiheessa, esim. auringon säteily.

Termodynaaminen simulointi lyhentää aikaa tuotekehityksessä ja tuo hyötyjä energian säästöinä.

Matricomp Oy • Keuruu, Kotka, Jyväskylä • FINLAND
+358 44 2036 196 • info@matricomp.fi