SIMULOINTI

Simuloinnilla säästetään rahaa ja aikaa, kun rakenteiden, koneiden ja tuotteiden toimivuus pystytään testaamaan erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa jo alkuvaiheessa projektia. 

Simuloinnilla optimaaliseen lopputulokseen

Simulointi on todellisuuden jäljittelyä teoreettisen laskennan avulla. Se on usein paras vaihtoehto testaamiselle kehityksen alkuvaiheessa ja etenkin, kun testaaminen on kallista, vaarallista, vaikeaa tai hidasta. Simuloinnin ehdoton etu on sen edullisuus ja nopeus verrattuna käytännön testikierroksiin. Alkuvaiheessa tehty simulointi auttaa myös kustannusten hallinnassa.

Lujuuslaskenta

Lujuus-laskenta

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskennalla tutkitaan kuinka ulkoiset ja sisäiset kuormitukset vaikuttavat testattavaan kappaleeseen tai materiaaliin. Lujuuslaskennan avulla voidaan optimoida kappaleen jäykkyys, lujuus ja massa vastaamaan tarvittavia vaatimuksia. Tavoitteena on varmistaa kappaleen materiaalin kestävyys sekä turvallisuus, toiminnallisuus ja optimoida tuotteen valmistuskustannukset. 

Lujuuslaskenta kannattaa tehdä jo suunnittelun alkuvaiheessa. Näin vältytään rahan hassaukselta ja jopa vaarallisilta tilanteilta.

Matricomp tekee laskelmat aina laadukkaasti voimassaolevien standardien mukaisesti. Laskenta tehdään simulaationa materiaalia ja muotoja muokkaamalla. Näin saadaan selville tuotteen kestävyys ja suorituskyky ilman kalliita ja aikaa vieviä testejä.

Virtauslaskenta

Virtaus-laskenta

Virtauslaskenta

Virtauslaskennalla ennakoidaan näkymättömät vaarat ja mahdollistetaan paras lopputulos nopeasti ilman kallista käytännön testaamista. Virtausta tapahtuu laitteiden sisällä ja läheisyydessä. Se voi olla kylmää, kuumaa, kaasua, nestettä tai näiden sekoitus. Virtauksen edessä olevat esteet, kuten raot, maasto, pienetkin mutkat ja nurkat vaikuttavat suorituskykyyn.

Esimerkiksi pumpuissa paineen, tilavuusvirran ja hyötysuhteen pitää olla kunnossa yhtä aikaa, jotta kaikki toimii. Jos yrittää saada tämän pelkillä testeillä aikaan, kymmenet ensimmäiset arvaukset menevät todennäköisesti pieleen. Testaamalla siitä tulee kuukausien jopa vuosien homma – simuloinnilla päivien tai viikkojen. Simulointi on myös varmempaa, nopeampaa ja halvempaa.

Useat virtaustilanteet voidaan mallintaa tietokoneavusteisen virtauslaskennan (CFD) avulla. Virtauslaskenta kertoo vastaukset haastaviinkin käyttötilanteisiin ja selvittää fysikaalisten ilmiöiden vaikutukset. Sen avulla voidaan tutkia mm. neste- tai kaasuvirtauksissa tapahtuvia ilmiöitä ja niiden vaikutusta tuotteen käyttöön, painehäviöitä, virtauksen epätasaista jakaantumista suuttimissa ja metelihaittoja putkistoissa ja kanavissa.

Termodynaaminen simulointi

Termodynaa-minen simulointi

Termodynaaminen simulointi kertoo nopeasti ilman testejä, miten lämpö siirtyy ja vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn ja kestävyyteen. Termodynaaminen simulointi keskittyy lämmön siirtymisen ja sen vaikutusten mallintamiseen. Usein tämä liittyy esimerkiksi eristämisen tai jäähdyttämisen ratkaisuihin.

Kyseessä voivat olla esimerkiksi lämmön konduktio, konvektio, radiaatio, faasimuutokset tai kaasun tilan muutokset. Lämpösimuloinnin avulla voidaan tutkia ilmiöitä, joista voi kokeellisesti olla hyvin vaikea saada yhtä tarkkaa tietoa tai vaadittavien koejärjestelyjen kustannukset olisivat hyvin kalliita.

Simulointi auttaa löytämään prosessien kriittisimmät osat. Vaihtelevat ympäristöolosuhteet voidaan huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Termodynaamisella simuloinnilla saadaan nopeasti paljon tietoa lämmön siirtymisestä ja vaikutuksesta erilaisissa käyttötilanteissa.

Matricomp Oy:n ammattitaito ja ongelmienratkaisukyky, yhdistettynä laadukkaasti tuotettuun materiaaliin on huippuluokkaa! Vahvat suosituksemme yhteistyölle!

- Tuukka Tikkala, Vuorenmaa yhtiöt