KONETURVALLISUUS

TEOLLISUUDEN KONEET JA LAITTEET

Turvallistamme teollisuuden koneita ja laitteita vastaamaan nykypäivän koneturvallisuusvaatimuksia. Teemme turvallistamisprojektit taloudellisesti ja laadukkaasti perustuen pitkään kokemukseemme.

Koneturvallisuuden hyödyt

Koneturvallisuuteen panostamalla saavutetaan taloudellisia hyötyjä. Taloudelliset hyödyt eivät kuitenkaan ole ainoa syy panostaa turvallisuuteen. Koneturvallisuudella varmistetaan lain mukainen työturvallisuus työpaikalla sekä parannetaan työntekijöiden työviihtyvyyttä. Panostamalla turvallisuuteen voidaan estää pienetkin työtapaturmat, joita tapahtuessa kuluja syntyy aina. Koneturvallisuuden tuomat hyödyt:

  • vähemmän käyttökatkoksia tuotannossa
  • ei menetettyjä tuotannon resursseja
  • ei kuluja työtapaturmista
  • parempi työturvallisuus ja viihtyvyys


Uusien koneiden ja laitteiden kehittämisestä meiltä löytyy vuosikymmenten kokemus. 
Meidän kauttamme saa valmistavaan teollisuuteen koneiden ja laitteiden suunnittelun ja valmistuksen. Projektimme ovat taloudellisesti fiksuja, prosessiltaan nopeita ja kokemuksena huippuja. 

Koneturvallisuuden ratkaisut

Koneturvallisuuden noudattaminen ei automaattisesti tarkoita, että vanhat koneet pitäisi korvata uusilla. Vanhat koneet kannattaa modernisoida ja turvallistaa, jolloin vältytään uusien koneiden hankinnalta. Turvallistamisratkaisuja on monenlaisia:

  • mekaaniset erillissuojukset
  • mekaaniset aidat
  • erilaiset turva-anturit
  • isompien kokonaisuuksien ympärille asetettavat liikkeenvalvonnan anturit

Asiantuntija mukaan turvallistamis-projekteihin

Heti projektin alussa kannattaa ottaa turvallistamisen asiantuntija mukaan. Näin varmistetaan, että kaikki turvallisuusriskit tulee huomioitua ja niille löydetään oikeanlainen ratkaisu. Matricompin osaaminen on laaja-alaista ja kokemusta on vuosikymmenten ajalta. Kauttamme saat laadukkaat turvallistamisratkaisut sekä koneiden ja laitteiden modernisoinnit taloudellisesti ja nopeasti.

Matricompin kanssa työskentely on sujunut alusta asti hyvin ja heiltä on löytynyt innovatiivisia ratkaisuja annettuihin ongelmiin.

- Pekka Kumpulainen, Formica IKI Oy