LUJUUSLASKENTA

Kun budjetin pitää täsmätä, ja laadusta ei tingitä.

lujuuslaskenta

Miten?

Autamme asiakkaitamme osana isompaa projektia tai vastaten projektin lujuuslaskennasta kokonaisuudessaan.

Projektisi voi sisältää lujuuslaskennan lisäksi myös termodynaamista laskentaa, virtauslaskentaa ja simulointia. Poikkitieteellinen tiimimme hallitsee monimutkaisetkin kokonaisuudet!

Mitä lujuuslaskenta tutkii?

Lujuuslaskennalla tutkitaan kuinka ulkoiset ja sisäiset kuormitukset vaikuttavat tarkasteltavaan kappaleeseen tai materiaaliin. Lujuuslaskennan avulla voidaan optimoida kappaleen jäykkyys, lujuus ja massa vastaamaan tarvittavia vaatimuksia. Tavoitteena on varmistaa kappaleen materiaalin kestävyys sekä turvallisuus, toiminnallisuus ja optimoida tuotteen valmistuskustannukset.

Missä vaiheessa lujuuslaskenta tehdään?

Lujuuslaskenta kannattaa tehdä jo suunnittelun alkuvaiheessa. Näin projektin budjetti pysyy hallussa, sekä pidetään huoli suunniteltavan rakenteen kestävyydestä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Matricomp tekee laskelmat aina laadukkaasti voimassaolevien standardien mukaisesti. Laskenta toteutetaan materiaalia ja muotoja muokkaamalla. Näin saadaan selville rakenteen kestävyys ja suorituskyky ilman kalliita ja aikaa vieviä testejä.

Työreferenssejä:

Maanjäristyslaskenta

  • Korkeapaineputkistot (EN-1998)
  • Kuljettimien teräsrakenteet (NSZ 1170)
  • Suuret lämmönvaihtimet (EN-1998, ASCE 7-10)
  • Suuret pussisuodattimet ja teräsrakenteet (NCh2369)
  • Kattilaohjaimet (ASCE 7-10, EN-1998)
 • Tuulikuormat ja lumikuormat
  • Pitkät/suuret kanavistot ja teräsrakenteet (EN 1991, UNIT 50:84)
  • Säiliöt ja kolonnit ja teräsrakenteet (EN 1991, UNIT 50:84, NZS 1170, NCh432)
  • Hallirakennukset (EN 1991)
  • Suuret mainostolpat (EN 1991)
 • Kantavat teräsrakenteet (EN 1993)
  • Kulku- ja hoitotasot
  • Nosturisillat
  • Painavien kohteiden kantavat rakenteet (Kanavistot, ECO-paketit, Kattilat, Säiliöt)
  • Nosturit ja nostoapuvälineet
 • Palomitoitus (EN 1993)
  • Korkeat kierreportaat sekä kulkutasot
 
 • Analyysimenetelmiä:
  • Geometrisesti tai materiaalisesti lineaariset ja epälineaariset rakenteet
  • Alkuvirhe- ja stabiiliusanalyysit
  • Väsymistarkastelut
   • Hitsatut rakenteet
   • Valammalla valmistetut rakenteet
  • Värähtelyt, ominaistaajuudet ja rakenteiden dynaaminen käyttäytyminen

Laskennat toteutetaan Ansys-laskentaohjelmistolla.

 

Esimerkki lujuuslaskentaprojektin askeleista:

 1. Saamme yhteydenoton asiakkaalta.
 2. Olemme yhteydessä asiakkaaseen puhelimella tai sähköpostilla. Tapaamista varten pyydämme projektin mahdollisia lähtötietoja.
 3. Käymme läpi asiakkaan projektin ja aikataulun tarkemmin etätapaamisessa
  Annamme suuntaa antavan arvion jo tapaamisen aikana.
  Tarkennamme arvion, ja annamme kirjallisen tarjouksen.
 4. Kun tarjous on hyväksytty, käärimme hihat ja ryhdymme hommiin. Luujuuslaskenta alkaa.
 5. Tulosten esittely.
 6. Mahdolliset täsmennykset ja muutokset rakenteisiin.
 7. Vasta, kun projekti on valmis, esittelemme lopulliset tulokset, sekä saatte dokumentaation. Dokumentaatio voi sisältää esimerkiksi:
  • Laskettavan rakenteen esittely
  • Noudatetut standardit
  • Lasketut kuormitustapaukset ja reunaehdot
  • Tulokset
  • Tulkinta ja johtopäätökset

”Matricomp on auttanut meitä fem-laskennan erikoistarpeissa liittyen mm. lämpöjännityslaskentaan. Matricompin kokenut porukka on täydentänyt meidän osaamista loistavasti. Kaikki sovittu on hoidettu, ja yhteistyö on ollut myös henkilötasolla miellyttävää. Suosittelen.”

Jarkko Jäppinen
Liiketoimintajohtaja, Lämmönvaihdinyksikkö
SSG Sahala Oy