Valmistustekninen suunnittelu

Valmistusteknisen suunnittelun avulla varmistetaan, että halutun suorituskyvyn omaava tuote on myös valmistettavissa kustannustehokkaasti ja riittävällä laadulla. Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun valmistustekniikka otetaan huomioon jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa.

Tunnemme laajasti erilaiset materiaalit ja valmistusmenetelmät, mikä mahdollistaa näiden yksityiskohtien ottamisen huomioon kaikissa tuotekehityksen vaiheissa.