Tuotekehityksen vaiheet – näin onnistut tuotekehityksessä

Nämä kahdeksan vaihetta eivät vielä aina takaa sinulle lyhyttä ja halpaa tuotekehitysprojektia, mutta käymällä tunnollisesti kaikki vaiheet läpi, saavutat lopputuloksen mahdollisimman nopeasti ja edullisesti.

Tuotekehitysprojekti voi olla kehitettävästä tuotteesta riippuen lyhyt, pitkä, tuskaisen pitkä, halpa, kallis tai turkasen kallis. Jokainen luonnollisesti haluaisi sen olevan lyhyt ja halpa, koska kenelläkään ei ole loputtomasti aikaa ja rahaa käytettäväksi. Tuotekehityksen voi jakaa kahdeksaan eri vaiheeseen. Nämä kahdeksan vaihetta eivät vielä aina takaa sinulle lyhyttä ja halpaa tuotekehitysprojektia, mutta käymällä tunnollisesti kaikki vaiheet läpi, saavutat lopputuloksen mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. Kannattaa ladata opas Tuotekehityksen 8 vaihetta tuotekehityspäälliköille, -johtajille ja yrittäjille, jos haluat tutustua aiheeseen vielä syvällisemmin.

Tuotekehitys koostuu kahdeksasta vaiheesta. Kuten jo aiemmin mainittu, yhtäkään vaihetta ei kannata ohittaa, kun projekti halutaan pitää nopeana ja taloudellisena. Skippaamalla vaiheita, voidaan päästä esimerkiksi nopeasti tekemään prototyyppi. Se on tosi hienoa, kun ensimmäinen versio ratkaisusta on nähtävissä. Mutta pitää muistaa, että prototyyppi ei tuo vielä rahaa, koska et useimmiten voi myydä sitä tai ei kannata myydä. Ja jos olet skipannut esimerkiksi markkinoiden testaamisen tai valitun ratkaisun simuloinnin, voi käydä niin, että ratkaisullasi ei olekaan kysyntää tai ratkaisu on liian kallis valmistaa.

Tuotekehityksen vaiheet

Osa tuotekehityksenvaiheista on lyhyitä ja osa vaatii enemmän aikaa ja panostusta. Tärkeintä on, että henkilöllä tai tiimillä, joka tuotekehitystä tekee, on osaamista tuotekehityksestä, mutta myös ymmärrys valmistustekniikoista ja materiaaleista. Aika moni pitää itseään hyvänä ideoijana ja kehittäjänä. Homma voikin edetä hienosti omalla osaamiselle, kunnes tulee totaalinen stoppi ja ymmärretään, että tarvitaan apua. Tässä vaiheessa kehitys on saattanut kulkea väärillä raiteilla jo pitkään, kun alkuvaiheessa ei ole ymmärretty esimerkiksi valmistukseen liittyviä vaatimuksia. Virhe ei tarvitse olla iso, kun koko työ joudutaan aloittamaan alusta. Alla lista vaiheista, joista jokainen kohta tulisi hoitaa huolella:

  • vaatimusten määrittely
  • ratkaisujen määrittely
  • markkinoiden testaaminen
  • valitun ratkaisun konseptointi ja simulointi
  • lopullinen ratkaisu ja yksityiskohdat
  • prototyypin testauksen, valmistaminen ja laadunvarmistuksen suunnittelu
  • prototyypin testaus
  • jatkokehitys ja tuotannon suunnittelu

Tämä listaus perustuu Matricompin yli 60 vuoden kokemukseen tuotekehityksestä. Sen on todettu olevan paras ja kokonaisvaltaisin tapa tehdä tuotekehitystä.

Kun taas vaatimuslista on tarkasti tehty ja sitä noudatetaan, pystyt tekemään valintoja tai hylkäämään ratkaisuja perustuen listaan. Hyvä vaatimuslista kertoo sinulle, milloin vaatimukset täyttyvät ja milloin ei.

Vaatimusten ja ratkaisujen määrittely

Tuotekehitys aloitetaan vaatimusten määrittelystä. Määrittely antaa kehykset ratkaisulle ja samalla lista toimii tarkistuslistana, johon tulevia tuloksia voi verrata. Eli vaatimusmäärittely on listaus ratkaisun vaatimuksista, toiveista, informaatiosta ja optioista. Vaatimukset pitää kuvata mahdollisimman yksiselitteisesti esimerkiksi:

  • suurin mahdollinen korkeus 200 cm
  • suurina mahdollinen massa 400 kg

Mitä epätarkempia vaatimukset ovat, sitä helpompi ne ovat myöhemmin sivuuttaa. Tämä taas aiheuttaa sen, että koko vaatimuslistasta tulee merkityksetön. Kun taas vaatimuslista on tarkasti tehty ja sitä noudatetaan, pystyt tekemään valintoja tai hylkäämään ratkaisuja perustuen listaan. Hyvä vaatimuslista kertoo sinulle, milloin vaatimukset täyttyvät ja milloin ei. Vaatimuslistan kohdalla tehdään isoimmat säästöt ja myös isoimmat rahan hassaukset, siksi sen kanssa ei kannata oikoa.

Ratkaisujen määrittelyn pohjana toimii vaatimusmäärittely. Ratkaisujen määrittely alkaa ideoinnista. Ideoinnin tarkoitus on tutkia ongelmaa monesta eri näkökulmasta, ideoida erilaisia ratkaisuja ja laittaa ideat paremmuusjärjestykseen. Sen jälkeen muodostetaan sopiva määrä konseptitason suunnitelmia, jotka täyttävät vaatimuslistan määritykset. Tämänjälkeen lähdetään jatkojalostamaan konseptitason suunnitelmia miettien, että miten ne voisi toteuttaa vielä paremmin. Jotta pääset parhaaseen mahdolliseentulokseen, ole systemaattinen, objektiivinen, kokonaisvaltainen, avoin ja utelias. Ratkaisujen määrittelyyn kannattaa käyttää riittävästi aikaa ja jos et ole tyytyväinen lopputulokseen, aloita alusta.

Markkinoiden testaaminen

Ennen kuin etenet tuotekehitysprosessissa, testaa markkinoita. Nyt todennäköisesti herää kysymys, että miten, kun ratkaisua ei ole edes olemassa. Ei sitä tarvitsekaan olla, koska testaat, millainen kysyntä ratkaisulla olisi. Eli kokeile myydä kyseistä tuotetta ja saat käsityksen ratkaisun kiinnostavuudesta. Voit kertoa, että ratkaisu on vasta suunnitteilla ja jos asiakas innostuu, voit ottaa ennakkotilauksia vastaan. Testaus kertoo totuudentuotteestasi: jos kukaan ei ole kiinnostunut, kannattaako tuotekehitystä viedä yhtään pidemmälle?

Valitun ratkaisun konseptointi ja simulointi

Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla valmiina muutama konseptitason vaihtoehtoratkaisusta. Näiden vaihtoehtojen toimivuutta ja kustannuksia lähdetään tutkimaan tarkemmin eli mitoitetaan ja suljetaan huonot vaihtoehdot pois. Simulointi on lähes aina nopein ja edullisin vaihtoehto selvitystyöhön. Simuloinnin avulla saat nopeasti selville, miten ratkaisu toimii ja miten mahdolliset muutokset vaikuttavat kokonaisuuteen. Simuloinnin jälkeen sinulla pitäisi olla yksi vaihtoehto jäljellä lopulliseksi ratkaisuksi samoin kuin ratkaisun suorituskyky, massa ja kustannus.

Tuotekehitys on monivaiheinen projekti, mikä ei välttämättä lopu koskaan. Jossain vaiheessa on kuitenkin tehtävä päätös, että kehitettävä tuote on riittävän valmis, jotta sitä voidaan myydä. Ilman myyntiä ja sitä kautta tulevaa liikevoittoa, tuotekehitysprojektit vievät vain rahaa ja aikaa.

Lopullinen ratkaisu ja yksityiskohdat

Nyt kun sinulla on yksi vaihtoehto enää jäljellä, kaikki pienetkin yksityiskohdat suunnitellaan ja lyödään lukkoon. Ratkaisusta tehdään 3D-mallit sillä tasolla kuin ratkaisu tullaan tekemään. Tämän pohjalta syntyy dokumentaatio valmistusta varten.

Tämä on tuotekehityksen työläin vaihe. Se vaatii monen ihmisen panostuksen ja kyse on yksityiskohdista, jotka määräytyvät loogisesti edellisten vaiheiden perusteella. Iso määrä yksityiskohtia kuitenkin tarkoittaa myös mahdollisesti ison määrän virheitä. Siksi laadunvarmistus on tärkeä osa tätä vaihetta ja dokumentaatio tulee tarkastaa monen ihmisen toimesta.

Prototyypin testauksen, valmistaminen ja laadunvarmistuksen suunnittelu

Vihdoin on aika tehdä ensimmäinen prototyyppi. Laadunvarmistuksella varmistetaan, että toteutunut ratkaisu vastaa suunnitelmaa. Tässä vaiheessa aikaisemmin tehty simulointi todennetaan vielä testaamalla prototyyppiä. Tämän vaiheen tarkoitus on poissulkea valmistuksen merkitys mahdollisesta tulevasta virheestä. Siksi pitää tietää mitä mitataan ja kuinka mitataan.

Prototyypin testaus

Tämän vaiheen tarkoitus on todentaa koko suunnitteluprosessin toimivuus käytännössä: Toimiiko prototyyppi samalla tavalla kuin simuloinnissa. Prototyypin testaaminen pitää suunnitella, jotta tiedetään, mitä testaamisella halutaan saavuttaa, jotta pystytään minimoimaan riskit. Tarkoitus on myös pystyä todentamaan, että kun joku menee pieleen, miksi se meni pieleen. Virheet pitää pystyä jäljittämään. Jos päästät ratkaisun maailmalle liian aikaisin, virhe voi tapahtua asiakkaalla, jolloin korjaaminen voi olla hankalaa ja todella kallista, puhumattakaan surkeasta asiakaskokemuksen laadusta. Riko ratkaisu mieluummin omassa testissä kuin asiakkaan luona.

Prototyypin testaus on tunnekuohuja aiheuttava kliimaksi koko tuotekehitysprojektissa. Tässä vaiheessa kuitenkin pitää muistaa hillitä itsensä ja olla mahdollisimman objektiivinen. Kannattaa olla testauksen aikana jopa hieman pessimisti, jotta varmasti huomaa kaikki mahdolliset virheet.

Jatkokehitys ja tuotannon suunnittelu

Jatkokehityksen tarve arvioidaan sen perusteella, miten paljon ongelmia protossa havaitaan. Joskus proto on kuitenkin riittävän hyvä ja sitä kannattaa alkaa myymään. Aina löytyy niitä henkilöitä tiimistä, jotka haluavat hinkata ratkaisua hamaan tappiin, mutta asiaa pitää ajatella liiketoiminnan kannalta. Edelleenkään prototyyppi ei tuo rahaa, varsinkaan, jos sitä ei myydä. Tässä vaiheessa pitääkin tehdä päätös hyväksyä riskejä, jotka ovat hyväksyttäviä tulevaan tuottoon nähden.

Tuotanto tulee suunnitella siinä vaiheessa, kun ratkaisu toimii riittävän hyvin jaon valmis maailmalle. Tuotannon suunnittelu pitää tehdä, jotta kustannukset javolyymi saadaan kohdilleen. Tässä vaiheessa tuotekehitys ja tuotanto alkavat yhdistyä, kun tuotekehitys tiimi kertoo tuotannolle, miten ratkaisua valmistetaan. Tuotannon käynnistyttyä tuotanto antaa taas palautetta tuotekehitykselle, jotta ratkaisua pystytään valmistamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Tuotekehitys on monivaiheinen projekti, mikä ei välttämättä lopu koskaan. Jossain vaiheessa on kuitenkin tehtävä päätös, että kehitettävä tuote on riittävän valmis, jotta sitä voidaan myydä. Ilman myyntiä ja sitä kautta tulevaa liikevoittoa, tuotekehitysprojektit vievät vain rahaa ja aikaa.

Jos haluat tutustua tuotekehitykseen syvällisemmin, kannattaa ladata tekemämme opas Tuotekehityksen 8 vaihetta tuotekehityspäälliköille, -johtajille ja yrittäjille.

Tai jos tarvitset kumppanin tuotekehitykseen, ole yhteydessä Anttiin:

Antti Elo / 044 2036 196 / antti.elo@matricomp.fi