Teollisuuden koneturvallisuus – miten turvallistaa koneet ja työympäristöt

Kuinka vanhat koneet ja laitteet pystytään modernisoimaan ja saadaan vastaamaan nykypäivän turvallisuusvaatimuksia?

Puutteellinen koneturvallisuus on yksi syy työtapaturmille, mihin voidaan vaikuttaa. Teollisuuden käytössä on paljon vanhoja tuotantolaitteita ja -koneita, jotka eivät vastaa nykyisiä uusien koneiden turvallisuusvaatimuksia. Vanhat koneet ja laitteet pystytään kuitenkin modernisoida vastaamaan nykypäivän turvallisuusvaatimuksia, ja työympäristöt voidaan turvallistaa.

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 100 000 työtapaturmaa, joista vakavia tapaturmia on noin 10 %. Työtapaturmat aiheuttavat vuosittain noin kahden miljardin euron kustannukset. Tapaturmat eivät kuitenkaan tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan vaikuttaa.

Koneturvallisuusstandardi suojaa koneen ostajan ja käyttäjän

Uuden koneturvallisuusstandardin (400/2008) avulla pyritään varmistamaan, että koneet ovat mahdollisimman turvallisia niin hankkijan kuin käyttäjän kannalta. Uusi koneturvallisuusvaatimus ei koske ainoastaan konetta itsessään. Standardiin liitetään myös suoja-aidat, melueristykset ja kulkuaukot. Standardi koostuu seitsemästä eri osa-alueesta:

 • koneturvallisuus
 • sähkötekniikka
 • meluntorjunta
 • ergonomia
 • mekaaninen värähtely
 • optiikka
 • fotoniikka

Uudistuksesta huolimatta monet käytössä olevista tuotantolaitteista ja -koneista eivät vastaa vuonna 2009 voimaan tullutta koneturvallisuusstandardia. Syitä tähän on monia ja osa varmasti liittyy kustannuksiin, joita turvallistamisesta syntyy.

Puutteellinen koneturvallisuus on yksi syy työtapaturmille, mihin voidaan vaikuttaa. Teollisuuden käytössä on paljon vanhoja tuotantolaitteita ja -koneita, jotka eivät vastaa nykyisiä uusien koneiden turvallisuusvaatimuksia. Vanhat koneet ja laitteet pystytään kuitenkin modernisoida vastaamaan nykypäivän turvallisuusvaatimuksia, ja työympäristöt voidaan turvallistaa.

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 100 000 työtapaturmaa, joista vakavia tapaturmia on noin 10 %. Työtapaturmat aiheuttavat vuosittain noin kahden miljardin euron kustannukset. Tapaturmat eivät kuitenkaan tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan vaikuttaa.

Koneturvallisuus-standardi suojaa koneen ostajan ja käyttäjän

Uuden koneturvallisuusstandardin (400/2008) avulla pyritään varmistamaan, että koneet ovat mahdollisimman turvallisia niin hankkijan kuin käyttäjän kannalta. Uusi koneturvallisuusvaatimus ei koske ainoastaan konetta itsessään. Standardiin liitetään myös suoja-aidat, melueristykset ja kulkuaukot. Standardi koostuu seitsemästä eri osa-alueesta:

 • koneturvallisuus
 • sähkötekniikka
 • meluntorjunta
 • ergonomia
 • mekaaninen värähtely
 • optiikka
 • fotoniikka

Uudistuksesta huolimatta monet käytössä olevista tuotantolaitteista ja -koneista eivät vastaa vuonna 2009 voimaan tullutta koneturvallisuusstandardia. Syitä tähän on monia ja osa varmasti liittyy kustannuksiin, joita turvallistamisesta syntyy.

Alla olevat vaiheet havainnollistavat prosessia johon vakava työtapaturma johtaa mahdollisesti.

Viranomaistutkinta

Yrityksen oma tutkinta

Modernisointi lisää tuottavuutta ja tuo turvallisuutta

Modernisoimalla koneet ja laitteet vastaamaan nykyistä koneturvallisuusstandardia turvataan myös työntekijät. Työtapaturmilla on aina seurauksia ja ne voivat pahimmillaan johtaa tutkintaan, oikeudellisiin toimenpiteisiin, sakkoihin ja irtisanomisiin. Tapahtumaketju on tapaturman uhrille henkisesti raskas ja lisäksi yritykselle myös taloudellisesti raskas. Panostamalla koneturvallisuuteen ja sitä myötä työturvallisuuteen, voidaan minimoida mahdolliset työtapaturmat ja niistä syntyvät kustannukset. Modernisoinnin hyödyt peittoavat modernisoinnista syntyneet kulut. Alla listattu modernisoinnin tuomia hyötyjä:

 • tuottavuus ja laatu paranee
 • automaation määrä kasvaa
 • turvallisuus kasvaa
 • luotettavuus paranee
 • uusia järjestelmiä vanhentuneiden tilalle
 • kone tai laite saadaan vastaamaan ympäristövaatimuksia

Työympäristön turvallistamisratkaisut

Hyvä turvallistamisratkaisu huomioi koneen ja laitteen käytettävyyden niin, ettei sen käyttäminen ja huolto vaikeudu tai hidastu nykyiseen verrattuna. Tärkeää on myös, että ratkaisu ei aiheuta ylimääräisiä katkoja prosessiin esimerkiksi ihmisen kävellessä ohi. Hyvä turvallistamisratkaisu huomioi myös ergonomian ja mahdollistaa käsityötä vaativien töiden osalta hyvät työasennot ja ei vaadi suuria voimia käyttäjältä niiden liikutteluun.

Asiantuntija mukaan turvallistamisprojektiin

Koneturvallisuutta noudattamalla voidaan välttyä isoilta kustannuksilta – eikä tämä välttämättä vaadi edes uusien koneiden hankintaa. Vanhat koneet ovat modernisoitavissa vastaamaan tämän päivän turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi erilaisilla turvallistamisratkaisuilla kuten suoja-aidoilla ja turvaskannereilla pystytään turvaamaan niin ihmiset kuin koneet.

Kun koneiden turvallisuutta lähdetään parantamaan, ole yhteydessä alan asiantuntijoihin. Asiantuntijan avulla riskit tulevat kartoitettua ja lopputulos on vaatimukset täyttävä.

Kun tarvitset apua koneiden modernisointiin tai suoja- ja turvallistamisratkaisuihin, ole yhteydessä meihin alla olevalla lomakkeella.

Modernisointi lisää tuottavuutta ja tuo turvallisuutta

Modernisoimalla koneet ja laitteet vastaamaan nykyistä koneturvallisuusstandardia turvataan myös työntekijät. Työtapaturmilla on aina seurauksia ja ne voivat pahimmillaan johtaa tutkintaan, oikeudellisiin toimenpiteisiin, sakkoihin ja irtisanomisiin. Tapahtumaketju on tapaturman uhrille henkisesti raskas ja lisäksi yritykselle myös taloudellisesti raskas. Panostamalla koneturvallisuuteen ja sitä myötä työturvallisuuteen, voidaan minimoida mahdolliset työtapaturmat ja niistä syntyvät kustannukset. Modernisoinnin hyödyt peittoavat modernisoinnista syntyneet kulut. Alla listattu modernisoinnin tuomia hyötyjä:

 • tuottavuus ja laatu paranee
 • automaation määrä kasvaa
 • turvallisuus kasvaa
 • luotettavuus paranee
 • uusia järjestelmiä vanhentuneiden tilalle
 • kone tai laite saadaan vastaamaan ympäristövaatimuksia

Työympäristön turvallistamis-ratkaisut

Hyvä turvallistamisratkaisu huomioi koneen ja laitteen käytettävyyden niin, ettei sen käyttäminen ja huolto vaikeudu tai hidastu nykyiseen verrattuna. Tärkeää on myös, että ratkaisu ei aiheuta ylimääräisiä katkoja prosessiin esimerkiksi ihmisen kävellessä ohi. Hyvä turvallistamisratkaisu huomioi myös ergonomian ja mahdollistaa käsityötä vaativien töiden osalta hyvät työasennot ja ei vaadi suuria voimia käyttäjältä niiden liikutteluun.

Asiantuntija mukaan turvallistamis-projektiin

Koneturvallisuutta noudattamalla voidaan välttyä isoilta kustannuksilta – eikä tämä välttämättä vaadi edes uusien koneiden hankintaa. Vanhat koneet ovat modernisoitavissa vastaamaan tämän päivän turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi erilaisilla turvallistamisratkaisuilla kuten suoja-aidoilla ja turvaskannereilla pystytään turvaamaan niin ihmiset kuin koneet.

Kun koneiden turvallisuutta lähdetään parantamaan, ole yhteydessä alan asiantuntijoihin. Asiantuntijan avulla riskit tulevat kartoitettua ja lopputulos on vaatimukset täyttävä.

Kun tarvitset apua koneiden modernisointiin tai suoja- ja turvallistamisratkaisuihin, ole yhteydessä meihin alla olevalla lomakkeella.